ดูสินค้าในตระกร้า
ประเภทสินค้า

การส่งสินค้า

สินค้าของท่านจะถูกดำเนินการผลิต เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินเท่านั้น และจะถูกจัดส่งเมื่อสินค้าทุกชิ้นผลิตเสร็จ

ท่านสามารถดูกำหนดการสินค้าผลิตเสร็จได้ในขั้นตอนการจัดซื้อ ซึ่งจะแสดงในอีเมลล์ยืนยันคำสั่งซื้อเช่นกัน

  ในช่วงเวลาปกติ สมใจนึก เทเวศร์ สามารถจัดส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 5 วันทำการขึ้นไป
  ในช่วงเวลาใกล้เปิดเทอม(เมษายนถึงพฤษภาคม) จัดส่งสินค้าได้ตั้งแต่ 7-10 วันทำการขึ้นไป
   (วันทำการ  = วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ติดตามพัสดูของท่าน
ทันทีที่สมใจนึก เทเวศร์ จัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งแทรกกิ้งของไปรษณีย์ เพื่อการติดตามสินค้าทางออนไลน์ได้ 

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้และต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีการสั่งปัก โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้าน สมใจนึกเทเวศร์ ภายใน7วันหลังจากที่ได้รับสินค้า หรือลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่สมใจนึกเทเวศร์ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า โดยจะเสียค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้ง 


ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดในการสั่งสินค้า หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่แสดงในเวปได้ ทางอีเมลล์ s2817008@gmail.com ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

การชำระเงิน
ท่านสามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณชิย์(ค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นไปตามกำหนดของธนาคารนั้นๆ) หรือชำระผ่านทาง Paypal(ซึ่งระบบจะแสดงค่าธรรมเนียม ก่อนการยืนยันชำระเงิน)

การสั่งสินค้าเร่งด่วน
ในกรณีที่ท่านต้องการสินค้าเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อที่หน้าร้าน สมใจนึก เทเวศร์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด  
ทางห้างฯ ไม่แนะนำให้สั่งทางออนไลน์ ในกรณีที่ต้องการสินค้าเร่งด่วน

อัตราค่าจัดส่งขึ้นต้น 
ท่านสามารถดูค่าจัดส่งสำหรับสินค้าของท่านผ่านระบบ ซึ่งจะแสดงก่อนการยืนยันคำสั่งซื้อ
Copyright © 2014-2024 T. Somchainuk Theves Part., Ltd. All rights reserved.  
ร้านชุดนักเรียนสมใจนึกเทเวศร์ ชุดนักเรียน